MES DE JUNIO

MES DE JUNIO

ME ACOMPAÑAN

martes, 29 de septiembre de 2009

ELLA ES LA ROSA D´ABRIL-ELLA ES LA ROSA D´ ABRIL


MOSSEN JACINTO VERGAGUER

Bon día:
Son les 8 del matí DIMECRES 30 SETEMBRE 2009.
Buenos días:
Son las 8 de la mañana MIERCOLES 30 SETIEMBRE 2009.

Encare que ja vareig explicar pel perque amb vareig posar ROSA D´ABRIL, en el títol del meu blog, avui torno a repetiro, d´una altre manera.
Aunque ya expliqué el porque me puse ROSA D´ABRIL en el título de mi blog, hoy vuelvo a repetirlo de otra forma.

Ho vareig fer en honor a la MARE DE DÈU DE MONTSERRAT.
Lo hice en honor a la VIRGEN DE MONTSERRAT.

MOSSEN JACINTO VERDAGUER, va esriure en el VIROLAI:

ROSA D´ABRIL

MORENA DE LA SERRA,

DE MONTSERRAT ESTEL,

IL-LUMINEU LA CATALANA TERRA,

GUIEU-NOS CAP AL CEL.


MOSSEN JACINTO VERDAGUER, escribió en el VIROLAI:


ROSA DE ABRIL,

MORENA DE LA SIERRA,

DE MONTSERRAT ESTRELLA,

ILUMINAD LA CATALANA TIERRA,

GUIADNOS HASTA EL CIELO.

Desde Valencia, amb carinyo.
Desde Valencia, con cariño.Montserrat Llagostera Vilaró.


MARE SOBREPROTECTORA- MADRE SOBREPROTECTORA


LA MEVA NETA I JO- MI NIETA Y YO-ABRIL- 2009

Bon día:
Es que no tinc remei.
Però casqu´un és com és. I jo sóc sobreprotectora.

Buenos días: No tengo remedio.
Pero cada uno es como es. Y yo soy sobreprotectora.

Sóc com una gallineta cloca.
Soy como una gallinita clueca.

Vaig ser mare per primera vegada als 21 anys, per segona, als 25 i per tercera als 33 anys.O sigui que ja son tots gran i jo ja sóc iaia.
I a mida que mi anat fen grand, me tornat sobreprotectora, bona época m´ha tocat viure!!!I Ja amb podan renyar ja, que jo no baixo del ase.
Fui madre por primera vez a los 21 años, por segunda a los 25 i por tercera a los 33 años.
A medida que me he hecho mayor, me he vuelto sobreprotectora.¡En buena época me ha tocado vivir! Ya me pueden reñir ya, que yo no bajo del burro.

I amb revelo amb lo que diuen algúns psicólogos, que els pares no son d´ajuda.Ells fan la seva feina, son necesaris; però els pares tambè fan el seu paper important i la comunicaciò i sapiguer escoltar per mi es imprescindible.
Y me revelo con lo que dicen algunos psicólogos, que los padres no son de ayuda.Ellos hacen su trabajo, son necesarios; pero los padres también hacen su papel importante y la comunicación y saber escuchar para mi es imprescindible.

A mida que vaig fen aquestas reflexions penso que pot-ser tenen raò els que amb diuen que amb passo.Bè procuraré ser una mica menys sobreprotectora, però cambiar del tot això si que NANAI DEL PARAGUAY , en fi i el cap m´agrada sentir-me com una GALLINETA CLOCA i sobretot emb els que més ho necessiten encare que no siguin els meus fills.
A medida que voy haciendo estas reflexiones pienso que quizás tengan razón los que me dicen que me paso.Bien procuraré ser un poco menos sobreprotectora, pero cambiar del todo NANAI DEL PARAGUAY, al fin y al cabo me gusta sentirme como una GALLINITA CLUECA y sobretodo con los que más lo necesitan aunque no sean mis hijos.
PAU I BÈ. Amb carinyo.
PAZ Y BIEN. Con cariño. Montserrat Llagostera Vilaró


lunes, 28 de septiembre de 2009

ELS ENFADOS- LOS ENFADOSBon día:

Avui parlo dels enfados, encare que de moment no estic enfadada.
Hoy hablo de los enfados, aunque de momento no estoy enfadada.


Ja un dit: QUI S´ENFADI TINDRÁ DOS FEINES: ENFADAR-SE I DESENFADAR-SE.
Hay un dicho. QUIEN SE ENFADE TENDRÁ DOS FAENAS ENFADARSE Y DESENFADARSE.


Jo, comque sóc una mica vaga prefereixo enfadar-me el menys possible.
Yo como soy un poco vaga, perfiero enfadarme lo menos posible.


La veritat es que quan m´enfado o penso que he ofés algú ho passo molt malament.
La verdad es que cuando me enfado o pienso que he ofendido a alguien lo paso muy mal.


Per això es tan bò perdonar i disculpar-se, al menys per mi.
Por esto es tan bueno perdonar y disculparse, al menos para mi.


Els enfados s´hem passan aviat. El que passa que comque m´enrecordo tant de les coses, quan algú amb pica retrec els fets i això se que no ho faig bè.
Los enfados se me pasan pronto.Lo que pasa es como me acuerdo tanto de las cosas, cuando alguien me pica, saco cosas que me han hecho y esto no está bien.


Sabeu amb vull fer escombraire. Vull escombrar les coses que m´han fet mal.
Sabéis quiero hacer barrendera.Barrer las cosas que me han hecho daño.


Escombrar la rancúnia per deixar més pas a l ´AMOR. I quan dic AMOR, amb refereixo a l´AMOR UNIVERSAL: A DÈU, A LA MARE TERRA, A LES PERSONES, ANIMALS, CULTURAS...
Barrer el rencor para dejar más paso al AMOR. Y cuando digo AMOR, me refiero al AMOR UNIVERSAL: A DIOS, A LA MADRE TIERRA. A LAS PERSONAS, ANIMALES, CULTURAS...


Que tingueu un día ple de PAU, AMOR Y ARMONIA.
Que tengáis un día lleno de PAZ, AMOR Y ARMONIA
domingo, 27 de septiembre de 2009

L ´HUMORISTA MUNTANYOLA- EL HUMORISTA MUNTANYOLA

UNA PORTADA FETA PER EL GRAN HUMORISTA MUNTANYOLA
-ANY 1973- EL MEU GERMÀ I JO- MI HERMANO Y YO

Bon diumenge.
Avui començo el día amb aquesta página de la meva col-lecciò de las REVISTAS PATUFET DEL ANY 1973.
Buen domingo:
Hoy empiezo empiezo el día con esta página de mi colección de las REVISTAS PATUFET DEL AÑO 1973.

El dibuixant i humorista MUNTANYOLA, va significar molt en la meva infantesa, ja que el meu germà i jo col-leccionabem i retallaban les seves vinyetas que publicaba en el DIARIO DE BARCELONA, es deian LA VIDA ES BROMA.
El dibujante y humorista MUNTANYOLA, significó mucho en mi infancia, ya que mi hermano y yo coleccionábampos y recortábamos sus viñetas que publicaba EL DIARIO DE BARCELONA, y se llamaban LA VIDA ES BROMA.

Desde Valencia, PAU, AMOR , ARMONIA Y HUMOR, vos desitjo amb carinyo.
Desde Valencia, PAZ, AMOR, ARMONIA Y HUMOR, os deseo con cariño.Montserrat llagostera Vilaró

sábado, 26 de septiembre de 2009

BONIC PAISATGE DE SIETE AGUAS-BELLO PAISAJE DE SIETE AGUAS

DOS DELS SEUS PINS-QUE BÈ POGUER RESPIRAR ENTRE ELLS
AL FONDO SE PUEDE DIVISAR EL CERRO-SIETE AGUAS

Bones tardes:
Acabo d´arrivar a Valencia. Avans de vindre he fet aquestas fotos de Siete Aguas.
Buenas tardes:
Termino de llegar a Valencia, antes de venir he hecho estas fotos de Siete Aguas.

Para mi el regalo mayor es respirar entre sus pinos, de los cuales también he hecho una fotografia.
Per mi el major règal es repirar entre els seus pins, dels que també he fet una fotografía.

Que tingueu un bó fi de setmana.
Que tengais un buen fin de semana, con cariño.Montserrat llagostera Vilaró.
AQUELLS GUATEQUES DELS ANYS 60 -AQUELLOS GUATEQUES DE LOS AÑOS 60

Bon día:

Avui escric desde la Biblioteca de Siete Aguas.

Buenos días:

Hoy escribo desde la Biblioteca de Siete Aguas.Venen a la meva memòria, els records dels guateques que es feian a las cases familiars de les amigues o amics.

Vienen a mi memória los recuerdos de los guateques que se hacian en las casas familiares de los amigas/os.Unas fiestas llenas de inoncencia(por lo menos a las que yo iba).

Unes festes plenas d´inocencia (al menys a les co jo anava.)I com es divertiem¡¡¡. Un/a portava el tocadiscos, l´altres els discos. Les coses de picar i les begudes les portavem entre tots i despres pasavem contes.Ah ! d´alcohol ni altres sustancies, ni pensaro ens diveriem sanament.

¡¡¡Y como nos divertíamos!!!. Uno/a llevaba el tocadiscos, los otros los discos.Las cosas de picar y las bebidas las llevábamos entre todos y después pasábamos cuentas, ¡Ah!, de alcohol y otras sustancias ni pensarlo, nos divertíamos sanamente.Ara m´enric de mi mateixa enrecordan-me que en els balls agafats posave les mans en les espatlles de la meva parella de ball perque no s´acostés massa.Era tan modoseta¡¡¡

Ahora me rio de mi misma, acordándome que en los baile agarrados poniá las manos apoyadas en los hombros de la pareja de baile, para que no se arrimara demasiado.¡¡¡Era tan modosita!!!.


Avui poso un video del youtube dels BRINCOS, es que m´encantaban.Pero el video dels BRINCOS, madurets, como jo, ja,ja...

Hoy pongo un video del youtube de los BRINCOS, es que me encantaban.Pero el video de los brincos maduritos, como yo, ja,ja...


Desde Siete Aguas(Valencia). PAU, AMOR I ARMONIA. Amb carinyo.

Desde Siete Aguas(Valencia). PAZ, AMOR Y ARMONIA.Con cariño.Montserrat Llagostera Vilaró

viernes, 25 de septiembre de 2009

LA MEVA KAKI - MI KAKI

LA KAKI DEL SEU BO
JO ACI TINDRIA UNS DOS ANYS, ENCARA VIVIA LA MEVA KAKI

Bon día:
Amb quin amor et torno a recordar avui estimada KAKI DEL SEU BO.
Buenos días:
Con que amor te vuelvo a recordar hoy mi querida KAKI DE SU BUENO.

Quand vareig neixar tu ja tenías 84 anys.
Cuando nací yo tu ya tenías 84 años.

I et vàres morir als 87, o sigui que jo en tenia 3. Però et recordo com si et veigés ara. Diuen que tinc una memòria d ´elefant.
Y te moriste a los 87, o sea que yo tenia 3. Pero de recuerdo como si te viera ahora. Dicen que tengo una memória de elefante.

Quand vareig començar a parlar et vaig batejar com la KAKI DEL SEU BÒ, vivies amb nosaltres i sempre amb donaves alguna cosa bona.
Cuando empecé a hablar te bauticé como LA KAKI DE SU BUENO, vivias con nosotros y siempre me dabas alguna cosa buena.

Recordo que sempre anava darrera teu.
Me acuerdo que siempre iba detrás de ti.

Llástima que no tingui bones fotografies.La que poso, es escanejada d´una copia que amb va enviar el meu germá i està molt deteriorada.Però més val això que rés.
Lástima que no tenga buenas fotografias de ella.La que pongo es escaneada de una copia que me mandó mi hermano i está muy deteriorada, pero más vale esto que nada.

Avui es la segona vegada que parlo d´ella.
Però com els records venen com venen, m´ha vingut de gust tornar-le a mencionar.En una de les entrades antigas, concretamen la del 5 de decembre del 2008, explico moltes més coses.

Hoy es la segunda vez que hablo de ella.
Pero como los recuerdos vienen como vienen, me ha apetecido volverla a mencionar. En una de las entradas antigüas, concretamente la del 5 de enero del 2008, cuento muchas más cosas.

PAU, AMOR I ARMONIA, vos desitjo desde Valencia, amb carinyo.
PAZ, AMOR Y ARMONIA, os deseo desde Valencia, con cariño.Montserrat Llagostera Vilaró.jueves, 24 de septiembre de 2009

LA DONA HERMOSA-LA MUJER HERMOSA

JUAN MARAGALL Y SU ESPOSA CLARA NOBLE


EL MEU PARE I JO. ELL M´ENSENYABA A RECITAR POESIAS DE JOAN MARAGALL-MI PADRE Y YO. EL ME ENSEÑABA A RECITAR POESIAS DE JUAN MARAGALL


Bon día:
Avui poso un altre vers del gran poeta català JOAN MARAGALL.
Desde petita el meu pare amb va ensenyar a recitar poemas d´ell.
Buenos días:
Hoy pongo otro verso del gran poeta catalán JUAN MARAGALL.
Desde pequeña mi padre me enseñó recitar poemas suyos.

LA DONA HERMOSA

LA PRESÈNCIA DE LA DONA HEMOSA
TE FA HUMIL I DEVOT CONTEMPLATIU.
EN LA PRESÈNCIA DE LA DONA HERMOSA
HI HA QUELCOM D`UN REPÒS DEFINITIU.

LA PARTIDA DE LA DONA HERMOSA
TE DEIXA IL-LUMINAT HERMOSAMENT.
EN LA PARTIDA DE LA DONA HERMOSA
HI HA UNA ESTELA DE LLUM QUE ES VA PERDENT.


EL RECORD DE LA DONA HERMOSA
TE FA TRIST I ENYORAT I SOMNIADOR
EN EL RECORD DE LA DONA HERMOSA
HI HA UNA FORTA I SUAU MEDITACIÓ.


L´OBLIT DE LA DONA HERMOSA
ÉS MORT, RESURRECCIÓ I DESLLIURAMENT.
EN L´OBLIT DE LA DONA HERMOSA
HI HA L ÉTERN RECOMENÇAMENT.

-JOAN MARAGALL-

LA MUJER HERMOSA

LA PRESENCIA DE LA MUJER HERMOSA
TE HACE HUMILDE, DEVOTO CONTEMPLATIVO.
EN LA PRESENCIA DE LA MUJER HERMOSA
HAY CUALQUIER REPOSO DEFINITIVO.


LA PARTIDA DE LA MUJER HERMOSA
TE DEJA ILUMINADO HERMOSAMENTE.
EN LA PARTIDA DE LA MUJER HERMOSA
HAY UNA ESTRELLA DE LUZ QUE SE VA PERDIENDO.


EL RECUERDO DE LA MUJER HERMOSA
TE HACE TRISTE Y AÑORADO SOÑADOR.
EN EL RECUERDO DE LA MUJER HERMOSA
HAY UNA FUERTE Y SUAVE MEDITACIÓN.


EL OLVIDO DE LA MUJER HERMOSA
ES MUERTE, RESURRECCIÓN Y LIBERACIÓN.
EN EL OLVIDO DE LA MUJER HERMOSA
HAY EL ETERNO EMPEZAR.

-JUAN MARAGALL-


Desde Valencia amb carinyo.
Desde Valencia, con cariño.Montserrat Llagostera Vilaró

miércoles, 23 de septiembre de 2009

EN AQUESTS MOMENTS PLOU MOLT.EN ESTOS MOMENTOS ESTÁ LLOVIENDO MUCHO
Bones tardes:
Buenas tardes:

Miran per la finestra d´una de les habitacions, puc veure ploure a bots i barrals i he fet aquestas dos fotografías.
Mirando por la ventana de una de las habitaciones, puedo ver llover a cántaros y he hecho dos fotografías.

Son las primeras plujes de la tardor.
Son las primeras lluvias de otoño.

Amb carinyo.Montserrat llagostera Vilaró


M´AGRADA LA TARDOR-ME GUSTA EL OTOÑO


Bon día:
Buenos días:


Ací ja ha començat la tardor
Aquí ya ha empezado el otoño.


Avui a Valencia, fa un día de pluja, encare que alguna estona el sol treu el nas entre els núvols.
Hoy en Valencia, hace un día lluvioso, aunque algún ratito el sol asoma su nariz entre las nubes.


En aquesta estaciò, es varen casar els meus pares, vareig coneixer al meu estimat marit i vàren neixer dos dels meus fills.
En esta estación, se casaron mis padres, conocí a mi querido marido y nacieron dos de mis hijos.


I quina curiositat, en català, la tardor es femenina y en espanyol el otoño masculí.
Y que curiosidad, en catalán, la tardor es femenina y en español el otoño masculino.


La paraula tardor tambè s´utiliza quan les persones alcançan la maduresa.La meva vida ja comença la seva tardor i m´encanta, estic contenta.
La palabra otoño, también se utiliza cuando las personas alcanzan su madurez. Mi vida ya empieza su otoño y me encanta, estoy contenta.


Que tingueu molta PAU, AMOR I ARMONIA.
Que tengais mucha PAZ, AMOR Y ARMONIA.


Desde Valencia amb carinyo.
Desde Valencia con cariño.Montserrat llagostera Vilaró
martes, 22 de septiembre de 2009

ES DEIA MARIA- SE LLAMABA MARIA


LA TIETA MARIA EN LA DÉCADA DELS ANYS 1930
Bones tardes:
La nit passada he somniat amb la Maria, la tieta del meu marit que li va fer de mare.
La pasada noche he soñado con la Maria, la tia de mi marido que le hizo de madre.El mes que ve fará dos anys que es va morí, en els meus braços, tenía 90 anys i jo la cuidaba, i l´estimaba com una mare.
El mes pasado hará dos años que se murió en mis brazos, tenia 90 anys i jo la cuidaba y la quería como una madre.Encare que en altres entradas antigues ja havia escrit d´ella, avui poso aquesta fotografía de quand era molt joveneta.
Aunque en otras entradas ya había escrito de ella, hoy pongo una fotografía de cuando era muy jovencita.I li dedico aquest video del youtube.
Y le dedico este video del youtube.Desde Valencia, PAU I BÈ.
Desde Valencia, PAZ Y BIEN.

lunes, 21 de septiembre de 2009

EL CINE DELS LLENÇOLS-EL CINE DE LAS SÁBANAS

EL MEU GERMÀ I JO QUAND EREM PETITS-MI HERMANO Y YO DE PEQUEÑOS
EL MEU CINE DELS LLANÇOLS-MI CINE DE LAS SÁBANAS

Bon nit.
Buenas noches:

Son les 10 de la nit i aviat m´en aniré al CINE DELS LLANÇOLS.
Son las 10 de la noche y pronto me iré al CINE DE LAS SÁBANAS.

Així ho deiam el meu germà i jo de petits, quand ens anavem a dormir.
Así lo decíamos mi hermano y yo de pequeños cuando nos íbamos a dormir.

I es que els meus somnis els veigs tan reals que es com si els visqués.
Y es que mis sueños son tan reales que es como si los viviera.

I afortunadament no tinc mai mals sons.
Y afortunadamente no tengo nunca pesadillas.

Al contrari somnio amb els meus pares i coses boniques.
Al contrario sueño con mis padres y cosas bonitas.

I devagades com aquesta nit pasada que torno a ser mare.
Y a veces como la noche pasada que vuelvo a ser madre.

Tambè algún dels meus somnis bastant habituals es que levito.O sigui que
m ´elevo amb una sensaciò de pau.

También alguno de mis sueños habituales es que me elevo con una sensación de paz.
I encare que amb desperti varias vegades m´adormo desseguida i torno a somniar.
Y aunque me despierte varias veces me duermo enseguida y vuelvo a soñar.

Vos desitjo bon somnis i bona nit
Os deseo buenos sueños y buenas noches.

Desde Valencia, amb carinyo.
Desde Valencia con cariño. Montserrat llagostera Vilaró


domingo, 20 de septiembre de 2009

BELLA NATURALESA LA DE SIETE AGUAS- BELLA NATURALEZA LA DE SIETE AGUAS

VAREIG PUJAR FINS AQUESTA EXPLANADA ON ES DIVISA EL POBLE
- SUBI HASTA ESTA EXPLANADA DONDE SE DIVISA EL PUEBLOCREIX LA FARIGOLA EN LA TERRA DE SECÀ-CRECE EL TOMILLO EN LA TIERRA DE SECANO

FOTO FETA DESDE L´ANTIC PONT-FOTO HECHA DESDE EL ANTIGUO PUENTE


EL ESTANC DE DAVANT DE LA FONT-EL ESTANQUE DE DELANTE DE LA FUENTELA MEVA NETA LUCIA I JO, AHIR AL MIGDIA-MI NIETA LUCIA Y YO AYER AL MEIODIA


Bon día: Són les 11.45 del matí, acabo d´arribar de Siete Aguas.

Buenos días:Son las 11,45 de la mañana acabo de llegar de Siete Aguas.


Ahir mentres passejaba per Siete Aguas, tota sola(devegades m´agrada fer-ho per disfrutar més del paisatge, centrarme i poguer fer fotos tranquilament).

Ayer mientras paseaba por Siete Aguas, sola ( a veces me gusta hacerlo para disfrutar más de paisaje, centrarme y poder hacer fotos tranquilamente).


Al arribar a casa la meva ment estaba plena de Pau i Alegria

Al llegar a casa, mi mente estaba llena de Paz y Alegría.


Alegria que es va multiplicar quand van venir a dinar el nostre fill Jordi, la Sonia i la nostra neta Lucia.

Alegria que se multiplicó cuando vinieron a comer nuestro hijo Jordi,la Sonia y nuestra nieta Lucia.


Ella es la Llum de la meva vida.

Ella es la luz de mi vida.


Desde Valencia, amb carinyo.

Desde Valencia con cariño.Montserrat llagostera Vilaró .viernes, 18 de septiembre de 2009

AI! CAMINET, CAMINET-¡AY! CAMINITO, CAMINITO

ARGELAGA (GENISTA SCORPIUS)
JOAN MARAGALL, CARBÓ DE RAMON CASAS

Bon día:
Buenos días:

Recordan al gran poeta català, JOAN MARAGALL, avui poso aquesta poesía:
AI CAMINET, CAMINET,
AI! CAMINET DE MUNTANYA
TOT CARREGAT DE SENTORS,
DRET PER LA COSTA SOLANA
NO TENS MÉS OMBRA QUE ELS PINS
NI MÉS FLOR QUE L´ARGELAGA
-JOAN MARAGALL-

Recordando al gran poeta catalán JUAN MARAGALL, hoy pongo esta poesía:

¡AY ! CAMINITO, CAMINITO,
¡AY! CAMINITO DE MONTAÑA
TODO CARGADO DE SENDEROS,
DERECHO POR LA CUESTA SOLANA,
NO TIENES MÁS SOMBRA QUE LOS PINOS
NI MÁS FLOR QUE LA ARGELAGA

-JUAN MARAGALL-

Desde Valencia amb carinyo.Montserrat llagostera Vilaró.
miércoles, 16 de septiembre de 2009

UNA SARDANA


Bon día:Son les 8 del matí, DIJOUS, 17 SETEMBRE 2009
Buenos días:Son las 8 de la mañana, JUEVES, 17 SETIEMBRE 2009.

Avui començo el día escoltan aquesta sardana.
La sardana es la dança de la meva estimada Terra CATALUNYA.
Hoy empiezo el día escuchando una sardana.
La sardana es la danza de mi querida tierra CATALUNYA.

Vos la dedico amb tot el meu carinyo desde Valencia.
Os la dedico con todo mi cariño desde Valencia.

PAZ Y BIEN
PAU I BE. Montserrat llagostera Vilaró

TONI ALBORS, CANTANT, MUSIC I COMPOSITOR DE l´HOSPITALET DE LLOBREGAT


Bon día:
Buenos días:

Avui poso un video de TONI ALBORS, cantant, músic i compòsitor de l´Hospitalet de Llobregat(Barcelona)
Hoy pongo un video de TONI ALBORS, cantante, músico y compositor de Hospitalet de Llobregat(Barcelona).

Encare que sóc de Barri de Gràcia, sento una especial simpatia per Hospitalet de Llobregat.
Aún que soy del Barrio de Gracia, siento una especial simpatía por Hospitalet de Llobregat.

Desde Valencia, amb carinyo.Montserrat Llagostera Vilaró.

lunes, 14 de septiembre de 2009

LES MEVES AMIGUES I JO ANY 1967-68-MIS AMIGAS Y YO- AÑO 1967-68

LA LLUISA, LA GEMA, LA REYES I JO.
JO I LA REYES

JO, LA LLUISA Y LA REYES


JO, M´ENCANTEN I M´ENCANTABAN ELS ARBRESLA REYES, JO I LA GEMADIMARTS-MARTES 15 DE SETEMBRE 2009
Bon día: Son les 8 del matí
Buenos días son las 8 de la mañana:


Ahir la meva amiga Lluisa, que viu a Barcelona, amb va enviar aquestas fotografies.
Que contenta que vareig estar!
Ayer mi amiga Luisa que vive en Barcelona, me mandó estas fotografíes.
¡Que contenta que me puse!

Quantes vegades m´enrecordo d´ellas!
¡Cuantas veces me acuerdo de ellas!


De quan anavem algún diumenge a San Cugat del Vallés, a sentir Misa al aira lliure amb las Monjes Javerianas; a ballar al Club Helena de Gràcia, a ballar sardanes, o simplement a pasejar.
De cuando íbamos algún domingo a San Cugat del Vallés, a oir Misa al aire libre con las Monjas Javerianas; a bailar al Club Helena de Gracia , a bailar sardanas o simplemente a pasear.

Aquesta entrada la dedico especialment a les amiga LLUISA FRAXANET, que m´enviat les fotos, a REYES TEJEDA I GEMA BONET, a aquestas dos últimas ja no les he tornat a veure, m´agradaria que un día ens tornessim a reunir.
Esta entrada la dedico a las amigas LUISA FRAXANET, que me ha mandado las fotos, a REYES TEJEDA y GEMA BONET, a éstas dos últimas no las he vuelto a ver.Me gustaría que nos volviéramos a reunir algún día.

PAU I BÈ. Desde Valencia amb carinyo.
PAZ Y BIEN.Desde Valencia con cariño.Montserrat Llagostera Vilaró
ALFREDO KRAUSBon día:
Buenos días:

El día 10 d´aquest mes va fer 10 anys de la mort del gran tenor ALFREDO KRAUS. Avui li dedico la meva sentida entrada.
El día 10 de este mes hizo 10 años de la muerte del gran tenor ALFREDO KRAUS.Hoy le dedico mi sentida entrada.

Puc dir que sentir la seva veu, amb desperta el meu romanticisme.
Puedo decir que oir su voz despierta mi romanticismo.

ALFREDO KRAUS, desitjo que estiguis al Cel i formis part del Coro d´Angels.
ALFREDO KRAUS, desseo que estés en el Cielo y formes parte del Coro de Angeles.

DesdeValencia amb carinyo,
Desde Valencia con cariño.Montserrat Llagostera Vilaró

domingo, 13 de septiembre de 2009

UNA POSTAL, UNA FRASE DE LA MADRE TERESA DE CALCUTA


Bon día:
Buenos días:

Avui vos dedico aquesta postal, amb una frase de la mare TERESA DE CALCUTA.
Hoy os decico esta postal con una frase de la TERESA DE CALCUTA.

Aquesta menudeta però una gran dona, que va dedicar la seva vida als més desfavorits.
Esta pequeñita pero gran mujer que dedicó su vida a los más desfavorecidos.

Que tingueu un bon diumenge.
Que tengais un buen domingo.

PAU I BÈ.
PAZ Y BIEN.

Desde Valencia amb carinyo.
Desde Valencia con cariño. Montserrat Llagostera Vilaró

sábado, 12 de septiembre de 2009

HOMENATJE A PIPO-HOMENAJE A PIPO

AQUESTA FOTO L´HE FETA FA UNA HORA-12-9-2009
EL PIPO I LA ISIS,DESCANSAN- MES DE JULIOL 2009

Bon día:

El día 5 d´aquest mes va fer un any que vàrem adoptar el nostre gatet PIPO, a la Protectora d´animals , amb els seus papers amb reglamentaris.

El día 5 de este mes hizo un año que adoptamos a nuestro gatito PIPO, en la Protectora de animales, con sus papeles reglamentarios.


Agradezco de todo corazón a Mercedes la Presidenta y a Palmira que lo cuidaba que me hubieran hecho este regalo.

Agraeixo de tot cor a Mercedes la Presidenta y a Palmira que lo cuidaba que me hubieran hecho este regalo.


PIPO, cada día es mès carinyós i dolç, particularment amb mi, que només amb veu m´agafa les cames, o es puja a sobre i vinga llepadetas, com si fòs un gos.

PIPO, cada día es más cariñoso y dulce, particularmente conmigo, que nada vas verme me coge las piernas i venga lamerme como si fuera un perrito.


PIPO, agafa amb la seva boqueta la piloteta preferida i ens la porta amb la boca perque li tiremos
PIPO, coge con su boquita su pelotita preferida y nos la lleva con la boca para que se la tiremos.


Aquest estiu a veranejat amb nosaltres a SIETE AGUAS, i com a disfrutat, compartin la casa amb la gata del meu fill Pere, no paraba d´anarli al darrera, ja, ja...Encare que els dos están esterilitzats, ell jugava i l´altre li bufaba, pero s´arribaren a tolerar i a buscar quan no es veian.

Este verano a veraneado con nosotros en SIETE AGUAS, y como a disfrutado la casa con la gata de mi hijo Pere, no paraba de irle detrás, ja, ja...Aunque los dos están esterilizados, el jugaba y la otra le soplaba, pero llegaron a tolerarse y a buscarse cuando no se veian.


En fi que PIPO ES UN ENCANT!

En fin que ¡PIPO ES UN ENCANTO!.


Bon fi de setmana

Buen fin de semana.
Desde Valencia, amb carinyo,

Desde Valencia, con cariño. Montserrat Llagostera Vilaró
viernes, 11 de septiembre de 2009

DIADA DE CATALUNYA

DESDE VALENCIA FELICITO A TOTS ELS CATALANS

Bones tardes:

Buenas tardes:


Avui es la DIADA DE CATALUNYA.

Hoy es la DIADA DE CATALUÑA.


I envio la més efusiva felicitaciò a tots els catalans, que hi viuen i els que estàn fora.

Y mando mi más efusiva felicitación a todos los catalanes que viven en ella y a los que están fuera.


VISCA CATALUNYA¡¡¡.


Desde Valencia, amb carinyo.Montserrat llagostera Vilaró


PORTADA DE LA REVISTA PATUFET ANY 1972

EL CARTEL DICE RESPETAR LAS FLORES.


Bon día

Buenos días


Aci teniu una portada de la revista PAUFET de l´any 1972.

Aqui teneis una portada de la revista PATUFET del año 1972.


Tinc una colecciò i de tan en poso algún acudit, en el meu blog.

Tengo una colección i de tanto en tanto pongo algún chiste en mi blog.


Que passeu un bon día.

Que paseis un buen día.


Amb carinyo, Con cariño.Montserrat Llagostera Vilaró

miércoles, 9 de septiembre de 2009

JO MATEIXA TRADUEIXO AL ESPANYOL-YO MISMA TRADUZCO AL ESPAÑOL

EL PIPO I JO- EL PIPO Y YO
Bon día:
Buenos días:

A les entradas veureu que cada pàrraf qu´escric en catalá, ha sota tradueixo en castellà.Es per donar l´oportunitat a qui vulgui llegiro en els 2 idiomes i aixis pugui apendre una mica el català.Si poseu el traductor vos sortirà, 2 vegades en español, la qu´escric jo i la del traductor.


En las entradas vereis que cada párrafo que escribo en catalán, debajo traduzco en español, Es para dar oportunidad a quien quiera leerlo en los dos idiomas y así pueda aprender un poco el catalán.Si poneis el traductor os saldrá 2 veces en español el que escribo yo y el traductor.

Tambè prefereixo traduir-mo jo, perque es mes fidel al escrit original.

También prefiero traducirlo yo, porque es más fiel al escrito original.


Com cada día, vos desitjo PAU, AMOR Y ARMONIA

Como cada día, os deseo PAZ, AMOR Y ARMONIA.

Amb carinyo.

Con carinyo.Montserrat Llagostera VilaróNOVES FOTOS
LA NOSTRA NETA JUGANT.EL BRAÇ QUE SURT ES EL DEL SEU PARE


EL MEU MARIT GABRIEL, JUGANT AMB EL PIPOBona nit:
Buenas noches:

Ara per alegrar una mica.Poso unes noves fotografies, fetas a SIETE AGUAS.
Ahora para alegrar un poco, pongo nuevas fotografias hechas en SIETE AGUAS.
Que descanseis muy bien.
Que descanseu molt bè.
Os deseo de corazón
Vos desitjo de tot cor.Montserrat Llagostera Vilaró

UNA ESTROFA D´UNA POESIA DE MOSSEN CINTO VERDAGUER

LA MEVA MARE I JO QUE ACI TENIA 7 ANYS.


Bon día: Avui estic a Valencia i continuo l´entrada d´ahir dedicada a la meva mare posant aquesta estrofa d´un vers de MOSSEN CINTO VERDAGUER, que li vàren posar en el Recordatori de la meva mare.


LES LLÁGRIMES QUE ES PLOREN S´ESVAEIXEN

TOT EL DE LA TERRA ES BREU!

LES FLORS SOBRE LA TOMBA ES MARCEIXEN:

SOLS L´ORACIÒ VA A DÈU.


Buenos días: Hoy estoy en Valencia y continuo l´entrada de ayer dedicada a mi madre poniendo esta estrofa de un verso de MOSSEN JACINTO VERDAGUER, que le pusieron en el Recordatorio de mi madre.


LAS LÁGRIMAS QUE SE LLORAN SE EVAPORAN

¡TODO LO DE LA TIERRA ES BREVE!

LAS FLORES SOBRE LA TUMBA SE MARCHITAN,

¡SÓLO LA ORACIÓN VA A DIOS!


PAU I BÈ.

PAZ Y BIEN.

Amb carinyo.Montserrat Llagostera Vilaró.

martes, 8 de septiembre de 2009

AVUI FA 8 ANYS UN ANGEL S´EN PUJAR AL CEL-HOY HACE 8 AÑOS UN ANGEL SUBIÓ AL CIELO

LA MEVA MARETA I JO QUE TENIA POCS MESOS
AQUESTAS FLORS PER LA MEVA MARE

Bones tardes
Buenas tardes:

Avui fa 8 anys qu´un angel s´en va pujar al Cel. Aquest ángel era la meva mare.
Hoy hace 8 años que un ángel se subió al Cielo. Este ángel era mi madre.

Tenia 90 anys I tota la vida va ser una persona dolça i bona.
Tenia 90 años y toda la vida va ser una persona buena y dulce.

Está enterrada junt amb el meu pare en el Cementiri de Montjuich, a Barcelona.
Está enterrada junto a mi padre en el Cementerio de Montjuich en Barcelona.

Hoy esta entrada se la dedico a ella.
Avui aquesta entrada li dedico a ella.

Muchas noches la sueño y es como si la tuviera a mi lado.
Moltes nits la somnio i es com si la tingués el meu costat.

Que meravellosa es devegades la ment que ens permet retindre les imatges i records de les persones estimadas!
¡Que maravillosa es a veces la mente que nos permite retener las imágenes y recuerdos de las personas queridas!

Quan jo vareig neixer ella tenia 38 anys i recordo que sen jo petiteta sempre amb va tractar amb tendresa i paciencia, doncs jo era molt tossudeta.
Cuando yo nací, ella tenía 38 años y recuerdo que siendo yo pequeñita siempre me trató con ternura y paciencia, pues yo era muy tozudita.

Ella, qu´era modista amb confeccionaba els vestits y sempre m´havia fet anar com una nina primorosa, amb els meus enagos almidonats.I no li agradada que amb revolqués per terra.
Ella que era modista me confeccionaba los vestidos y siempre me llevaba como una muñeca primorosa con las enaguas almidonadas. Y no le gustaba que me revolcara por el suelo.

Estuve viviendo cerca de ella hasta los 26 años, que me vine a vivir a Valencia con mi marido y mis hijos Pere y Jordi que tenían uno 5 años y el otro 20 meses
Vareig està vivint aprop d´ella fins els 26 anys que vareig vindre a viure a Valencia amb el meu marit i els meus fills Pere i Jordi que tenian l´un 5 anys y l´altre 20 mesos.

Desprès venía a Valencia amb el meu pare a passar temporades.
Luego venía a Valencia com mi padre a pasar temporadas.

Com ja m´estic posant melancólica, acabo per avui, desitjanvos PAU, AMOR I ARMONIA.
Como ya me estoy poniendo melancólica, termino por hoy, deseando que tengais PAZ, AMOR Y ARMONIA.
Amb carinyo.
Con cariño. Montserrat Llagostera Vilaró


domingo, 6 de septiembre de 2009

LES COSES GRANS,PRIMER HAN SIGUT PETITES-LAS COSAS GRANDES PRIMERO HAN SIDO PEQUEÑAS


I PENSAR QUE JO ACI NOMÉS TENIA 12 ANYS¡¡¡Bona nit:
Son les 22,15 h., a les 19h. hem arrivat a Valencia.
Son las 22,15 h., a las 19 h. hewmos llegado a Valencia.

Per aquesta entrada he escollit aquesta la postal.Les col-lecciono.M´encantan els pallassets.
Para esta entrada he escogido esta postal.Las colecciono.Me encantan los payasitos.

Els meus pares m´ensenyaren que no hi ha que construir la casa pel terrat.
Mis padres me enseñaron que no habia que construir la casa por el tejado.

Yo de pequeña queria ser mayor y hacer cosas que no eran adecuadas a mi edad.Como peinarme y vestirme como una chica de más años.
Jo de petita volia ser gran y fer coses que no eran adecuades per la meva edat.Com vestir-me i pentinar-me com una noia de més anys.

I quan m´ensenyaven algo nou desseguida volia sapiguer tot.En fi que volia correr massa.
Y cuando me enseñaban algo nuevo enseguida queria saberlo todo.En fin que quería correr demasiado.

Més tard he aprés que xino, xano i amb paciencia hi ha temps de tot i que per construir algo gran hi ha que començar per lo petit.
Más tarde he aprendido que poco a poco y con paciencia hay tiempo para todo y que para construir algo grande hay que empezar por lo pequeño.

I ara amb donaria a mi mateixa un parell de mastegots quan amb veig en aquesta fotografia amb 12 anys.Ja va patir el meu pare ja, i amb tota la raò del mòn.Tenia que portar trenetas.
Ahora me daria un par de tortas a mi misma cuando me veo en esta fotografia con 12 años. Ya sufrió, mi padre ya, y con toda la razón del mundo.Tenia que haber llevado trencitas.

Ah, però quan tenia 18 anys, amb va donar per pentinar-me cuetas i serrell.
Ah pero cuando tenia 18 años, me dió por peinarme con coletas y flequillo.

I ara quan veig les noietas tan jovenetas volguen correr tan amb totes les coses.Penso i
desprès qué?.Hauràn viscut massa depressa.
Y ahora cuando veo las chiquitas tan jovencitas queriendo vivir tan aprisa.Pienso ¿Y después qué?.Habrán vivido demasiado deprisa.


Diuen que mai es tard per apendre i aquesta lliçò si que la tinc ben apresa.
Dicen que nunca es tarde para aprender y esta lección si que la tengo bien aprendida.

Per arribar amunt hi ha que començar dede baix.
Para llegar arriba hay que empezar desde abajo.

Antigament hi va haver nois que van començar de "botones i més tard van acabar sen Directors de Banc.
Antiguamente hubo chicos que ejercían de "botones", que luego terminaron siendo Directores de Banco.

Desde Valencia, vos desitjo molt BONA NIT.
Desde Valencia, os deseo muy BUENAS NOCHES. Montserrat Llagostera Vilaró
sábado, 5 de septiembre de 2009

RECORDAN A HERTA FRANKELBon día:
Buenos días:

Avui estic a la Biblioteca de Siete Aguas i m´enrecordo d´ una gran actriu de les marionetas. Es deïa HERTA FRANKEL.
Per mi va ser un encant.Com disfrutava algún diumenge a la tarde, quan la veia actuar a la TV. 1
a mitjans dels anys 60, aleshores jo era una adolescent.
Hoy estoy en la Biblioteca de Siete Aguas y me acuerdo de una gran actriz de las marionetas .Se llamaba HERTA FRANKEL.
Para mi fue un encanto.Como disfrutaba algún domingo por la tarde, cuando la veia actuar en la TV.1 a mediados de los años 60, entonces yo era una adolescente.

Ahora intentaré bajar un video de ella del yotube.
Ara intentaré baixar un video d´ella del youtube.

Desde SIETE AGUAS, amb carinyo.Montserrat Llagostera Vilaró

jueves, 3 de septiembre de 2009

ESPERANÇA-ESPERANZA


Hola:


Acabo d´arribar del Centre de Valencia
He anat a la Llibreria de Les Paulinas. I he comprat noves postals de pallassets.

Termino de llegar del Centro de Valencia.
He ido a la Librería de Las Paulinas. He comprado nuevas postales de payasitos.


Avui escolleixo la que fa referencia a l´esperança

Hoy escojo la que hace referencia a la esperanza.


L´ESPERANÇA, NO S ´HAURIA DE PERDRE MAI.Ni en els moments més durs.

LA ESPERANZA NO SE DEBERIA DE PERDER NUNCA.Ni en los momentos más duros.


Además de ser gratis es terapéutica.

A més de ser gratis es terapéutica.


Per mi junt amb la FE i la CARITAT, es una de las virtuts, que ajuda psicológicamen a trovarse millor.

Para mi, junto con la FE I LA CARIDAD, es una de las virtudes que ayuda psicológicamente a encontrarse mejor.


D´aqui bè qu´ estic tant agraida els PRINCIPIS CRISTIANS, que amb van donar els meus pares.

De aquí viene que esté tan agradecida a los PRINCIPIOS CRISTIANOS, que me dieron mis padres .


Que passeu un bon día, vos desitjo amb carinyo

Que paseis un buen día., os deseo con cariño. Montserrat Llagostera Vilaró


miércoles, 2 de septiembre de 2009

SIMPLEMENT DOS ARBRES


Bon día
Buenos días:


Avui DIJOUS 10 de SETEMBRE del 2009, a les 7,30 del mati, he fotografiat aquets arbres.
Estic a Valencia i desde la terrasa de casa els puc veure, doncs els tinc just al devant.
Hoy 10 de SETIEMBRE del 2009, a las 7,30 de la mañana he fotografiado estos árboles.
Estoy en Valencia y desde la terraza de casa los puedo ver, pues los tengo delante.


Aquets arbres significan molt per mi, al llarg del anys els he vist creixa.Ja han passat 24 anys desde que vàren vindre a viure en aquest pis.
Estos árboles significan mucho para mi, al largo de los años los he visto crecer.Ya han pasado 24 años, desde que vinimos a vivir en este piso.


Desde aleshores han construit un Polideportiu, han arreglat els jardins.Tot fa molt de goig.
Desde entonces han construido un Polideportivo, han arreglado los jardines.en fin que todo está muy bonito.


Avui he fet la meva relaxaciò contemplan fixament aquets arbres.
Hoy he hecho mi relajación contemplando fijamente estos árboles.


PAU I BÈ. Vos desitjo amb carinyo
PAZ Y BIEN. Os deseo con cariño.Montserrat Llagostera Vilaró
LA TENDRESA D´UN AVI-LA TERNURA DE UN ABUELO

MES DE MARÇ DE L ÁNY 1971. EL MEU PARE AMB EL MEU PRIMER FILLET.

Bon día
Buenos días:


Avui miran les meves fotos dels records he trovat aquesta del meu pare amb el meu fill gran.
Hoy mirando mis fotos de los recuerdos he encontrado esta de mi padre con mi hijo mayor.


Mi omplert de tendresa, recordan aquell moment del mes de març de 1971.El meu fillet renia 5 mesos, i jo era una mareta de 22 anys.
Me he llenado de ternura recordando aquel momento del mes de marzo del año 1971.Mi hijito tenía 5 meses y yo era una madrecita de 22 años.


Y con que gesto amoroso contempla mi padre a su primer nieto.
I amb quin gest amorós contempl,a el meu pare el seu primer net.


Oh records dolços que miraré que no s´esborrin mai de la meva ment !!!
¡¡¡Oh recuerdos dulces que miraré que no se borren nunca de mi mente!!!.


Desde Valencia, PAU, AMOR I ARMONIA.Vos desitjo amb carinyo.
Desde Valencia, PAZ, AMOR Y ARMONIA.Os deseo con cariño.Montserrat llagostera Vilaró